Miras bekleyenler için yeni düzenleme. Pay isteyenlerin bunu yapması gerekiyor

Türkiye’de yıllardır görülen yüksek enflasyonun en somut yansıması kira ve daire fiyatlarında çok net bir şekilde kendini hissettiriyor.

Konut fiyat endeksinde gözlemlenen artış, orta sınıf şartlarında yeni bir daire satın almanın imkansız olduğunu gözler önüne sererken, bu durum yıllar önce mülk sahibi olmuş ebeveynlerin taşınmazlarını pay ederken yeni sorunlarla karşı karşıya kalınması sorununu ortaya çıkarıyor.

Anne ve babalar için ekonomik şartlar, her çocukları için bir daire miras bırakmayı imkansız hale getiriyor.

Taşınmazların vasiyette hisseli paylara ayrılarak miras bırakılması, kardeşler arasında önüne geçilemez sorunlara yol açıyor.

“Hisseli tapu” olarak adlandırılan bu sistem, taşınmazların evlatlar arasında belirlenen yüzdelere bölünmesini sağlıyor.

Çok sayıda anlaşmazlığın ortaya çıktığı tespit edildiğinden, problemlerin daha kolay çözülebilmesi için yeni bir uygulamaya gidildi.

SÖZLEŞMELERDE ŞART KALDIRILDI

Hisseli tapu sahibi olan kardeşler, kendi üzerlerinde bulunan payı satmak için çeşitli yollar ararken, hisseli tapularda hissedarların ortak bir karar alması zorunlu tutmaktaydı.

Düzenlemede yapılan son değişiklik ile, kardeşler arasındaki miras paylaşım anlaşmaları artık yazılı olarak yapılabilecek ve karşılıklı olarak imza atıldığında yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Taraflar arasında herhangi bir noter onaylı sözleşmeye gerek kalmaksızın miras paylaşımı yapılabileceği anlamına geliyor.

Miras kalan mülklerin dağıtımında dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri de hisseli tapu alımında yatıyor.

Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi bu süreçte önem arz ediyor. Ayrıca, bir evin miras yoluyla kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacak.

Hisseli tapuların satışı için ise öncelikle hissedarların ortak bir karar alması gerekiyor.

VEKALET VERMEK YETERLİ OLACAK

Hissedarların tapuda hazır bulunması ve tapu devri işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Tüm hissedarları temsil edecek bir avukata vekalet verme seçeneği de bulunmakta.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x